Sekretær

Sekretær til bestyrelsen

Første møde er gratis!

Når du booker et møde via denne blog er første møde gratis.

Falder bestyrelsesmøderne jer tungt!

Forestil dig at du og din bestyrelse primært skal mødes, drøfte og vende foreningens gang. Der er styr på mødeadministrationen, og I kan fokusere på at tage beslutninger.

Hvor det kræves, kan I gå i dybden med vigtige opgaver. Den tunge mødestyring og -opfølgning er løftet væk fra bestyrelsen og varetages af en professionel bestyrelsessekretær.

Møderne er planlagte, der er udarbejdet en handlingsplan, som holder jer på sporet og sikrer fremdrift. Handlingsplanen opdateres af bestyrelsessekretæren, og I kan hele tiden følge, hvilke opgaver der er i drift, hvilke der venter, og hvilke opgaver der er afsluttet.

Beslutningerne på møderne er suverænt jeres. Har I behov for inspiration eller sparring på en opgave, er bestyrelsessekretæren til rådighed og kan videregive sin erfaring.

Torben Petersen

Din Konsulent

Vi er flere konsulenter i DKConsult, der kan løfte sekretær opgaven

Kontakt os så har vi en dygtig foreningssekretær til din bestyrelse eller udvalg.

Her har vi valgt at præsentere Torben Petersen. Torben har en tung ledelseserfaring fra både frivilligt arbejde i foreningslivet og erhvervslivet. Torben er særdeles godt hjemme i DKConsults værktøjskasse og kan meget hurtigt bibringe systematik og fremdrift.

Torben er også en stærk ressource og glimrende sparringspartner.

Hvad bidrager vi med

Der planlægges og afholdes 4 strategiske møder årligt, hvor bestyrelsessekretæren deltager på Teams. Til hvert møde udsender bestyrelsessekretæren opdateret handlingsplan og dagsorden til bestyrelsen.

Bestyrelsessekretæren bidrager til, at der holdes fokus på aftaler og beslutninger.

Efter behov kan bestyrelsessekretæren bidrage med temaer, som kan drøftes og udvikles i bestyrelsen. Her inddrages værktøjer fra Foreningsdiamanten aktivt i bestyrelsesarbejdet.

Vi skaber plads til kreativitet og glæde i bestyrelsesarbejdet, og vi giver gerne sparring.

I får adgang til metoder og værktøjer i Foreningsdiamanten.

Frequently Asked Questions

Du kan finde priser på alle services og workshops under Priser.

Vi løser opgaven digitalt og mødes med jer digitalt – I vælger suverænt, om I mødes fysisk eller digitalt.

Der er tilknyttet metoder og værktøjer fra Foreningsdiamanten, som skaber effektivitet til alle services og workshops.

Alt sammen for at kunne tilbyde en professionel service til en foreningspris.

Tilkøb af en enkelt time koster 800,- + moms.

En service strækker sig typisk over et foreningsår.

En workshop afvikles over et eller få møder med en kortere tidshorisont.

Vi arbejder sammen med jer.

Derfor er resultaterne ikke mindst afhængige af jer og jeres indsats.

Vi garanterer en kompetent og ihærdig indsats. Vi tilfører struktur og fremdrift.

Så mon ikke vi sammen kan skabe resultater?

Ja – vi respekterer at foreningers økonomi er afgrænsede. Derfor har vi udviklet faste afgrænsede services og workshops, hvor du på forhånd ved, hvad du får, og hvad det koster.

Ja – afleder en service eller workshop ønske om, at vi skal støtte med yderligere ressourcer kan der laves aftale om tilkøb eller køb af anden workshop eller service.

Ja – en service eller workshop betales ved aftale indgåelse.

Første møde er gratis og uden forpligtelser.

Vi planlægger opgaven med jer, når vi laver en aftale. Et møde kan flyttes frit op til en uge før planlagt møde, hvis noget kommer i vejen.

Ved øvrige aflysninger fra Foreningens side udgår mødet af Servicen eller Workshoppen.

Ja – metoder og værktøjer anvendt i Servicen eller Workshoppen står til jeres frie disposition. De resultater, der skabes, og den erfaringslæring , der sker, er ligeledes jeres.

Vi tilbyder første møde gratis – kvit og frit. Dækker vores service ikke dit behov, er du ikke bundet yderligere.

Her fra indgår vi aftale om en eller flere Services eller Workshops. Aftalerne betales og fuldføres af begge parter.

Når aftalerne er fuldført, kan de gentegnes. Gentegnes en aftale eller workshop ikke ophører den uden yderligere forpligtelser.

Vi dækker hele Danmark og kan arbejde internationalt efter behov. Det er den store styrke ved vores digitale koncept.

Testimonials

Det her siger vores glade kunder om vores services:

DKConsult har fingeren på pulsen. Rigtigt mange foreninger kan få et løft og ny energi ved at have tilknyttet DKConsult. Og genialt at bygge konceptet på digitalt.

Lars Rasmussen, Direktør Danmarks Sportsfiskerforbund

I et mangeårigt samarbejde oplever jeg Torben Petersen som professionel, skarp, dygtig og tryghedsskabende i vores organisation. DKConsult er trådt til akut og har arbejdet i weekend og i ferier, når det krævedes. Marianne Nelly Kümler Knudsen, Ejler Chr. Knudsen

Marianne Nelly Kümler Knudsen, Ejler Chr. Knudsen

DKConsult og Torben Petersen har hjulpet os med flere opgaver igennem tiden og er nærmest en ven af huset efter, at vi har arbejdet sammen i mere end et årti. Knud Erik Heissel, Knud Erik Heissel A/S

Knud Erik Heissel

DKConsult bidrog til projektet Fremtidens Lystfiskerforening 2030. DKConsult har bare drive og viden og ressourcer til at gøre en forskel for foreningslivet i Danmark

Arne Kvist Rønnest, Projektchef Fishing in Denmark

Få hjælp allerede i dag

Giv os et kald og hør om dine muligheder

  • 25 629 100

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

( Vi deler ikke dine data med nogen og anvender dem kun til deres formål)